diumenge, 2 de febrer del 2020

21è Premi de Narrativa Breu d'Artesa de Segre 2011 - BASES

 

BASES

 

1.   Les obres participants hauran d’ésser en català, inèdites i originals. Una mateixa persona pot presentar com a màxim 3 narracions.

 

2.   Les obres es presentaran per duplicat. En les 2 primeres categories poden ser escrites a mà, però amb lletra clara. En la resta, amb ordinador (o a màquina) i a doble espai. Per tal de facilitar la publicació posterior de les obres, es demana que, en la 6ª i 7ª categoria, s’adjunti un cd amb la còpia de l’obra.

 

3.   En la primera categoria, els concursants presentaran els treballs acompanyats d’un dibuix. En totes les categories restants, l’extensió màxima és de 5 folis per una cara. El tipus de lletra ha de ser Times New Roman i el tamany 12.

 

4.    Les obres s’hauran de presentar a la biblioteca Municipal fins al 19 de març  de 2010.                 

   També poden enviar-se per correu:       

       Biblioteca Municipal “ Joan Maluquer i Viladot”                                                                   

       Escoles s/n                                                    

       25730 ARTESA DE SEGRE                         

       Tel. 973 40 07 54                                                                        

      (de dilluns a divendres de 17h a 21h i dissabte de 11h  a 13h).

 Els participants que vulguin confirmar la recepció de l’obra poden trucar a la  Biblioteca.

 

5.   S’estableixen les següents categories:     

                  1ª categoria: Cicle Inicial d’Educació Primària                                                       

                  2ª categoria: Cicle Mitjà d’Educació Primària                                              

                  3ª categoria: Cicle Superior d’Educació Primària                                                     

                  4ª categoria: 1r cicle d’ESO                      

                  5ª categoria: 2n Cicle d’ESO                            

                  6ª categoria: Persones nascudes els anys 1990, 1991 i 1992.                                            

                  7ª categoria: Més grans

                 

 

6.    En les obres només hi constarà el títol i la categoria, però no hi haurà cap altra dada de l’autor/ a. A més, aniran acompanyades d’un sobre tancat.               

              Fora del sobre hi constarà:                            

n El títol de l’obra                                                          

n Categoria en què participa                          

           Dins del sobre hi haurà les següents dades de l’autor/a:                                    

n Nom i cognoms                                           

n Adreça i telèfon                                          

n Nom i adreça del centre on estudia (excepte categories 6ª i 7ª)                               

n Fotocòpia del document d’identitat (només les categories 6ª i 7ª).

 

7. El jurat estarà facultat per a resoldre qualsevol incidència no prevista en aquestes bases.

 

8. El jurat atorgarà un premi per a cada categoria i els accèssits que consideri convenients. No obstant, pot declarar algun premi desert.                                           

         Els premis consistiran en:

                A les categories 1ª, 2ª i 3ª : Lots de llibres i obsequis

                A les categories 4ª i 5ª :      100 euros

                A la categoria 6ª:                 250 euros

                A la categoria 7ª:                 500 euros

Tots els accèssits obtindran lots de llibres i obsequis.

 

9. Els resultats del Premi es donaran a conèixer en un acte públic que tindrà lloc al local de la Dàlia Blanca d’Artesa de Segre, el diumenge 30 de maig de 2010 a les 13h. Els autors i les autores d’obres guardonades hauran d’assistir o bé delegar en alguna persona per a recollir el premi.

 

10. En el cas, que no es pogués venir a recollir el premi el dia de lliurament, es podrà passar a buscar, per les oficines de l’ajuntament (de 9 a 14h) fins al 31 de juliol de 2010.

 

11. Els originals premiats es guardaran a la Biblioteca Municipal “Joan Maluquer i Viladot” i passaran a ésser propietat de l’Ajuntament d’Artesa de Segre, el qual es reserva el dret a publicar-los.

 

12. Els treballs no premiats podran recollir-se a la mateixa Biblioteca fins al 30 de juny de 2010. No s’enviaran, particularment, cap dels treballs presentats

 

13. L’organització es reserva el dret d’alterar les bases. Si això es produís, s’anunciaria oportunament.

 

14. El fet de participar en aquest premi suposa l’acceptació de les seves bases.

 

 

Artesa de Segre, 15 de febrer de 2010